Stichting

De Stichting Converium Securities Compensation Foundation (“Stichting”) is een juridische entiteit naar Nederlands recht. De doelstelling van de Stichting is het behartigen van de belangen van aandeelhouders die gewone aandelen van Converium Holding AG (“Converium”) hebben gekocht op de SWX Zwitserse beurs of op een andere beurs buiten de Verenigde Staten van Amerika, gedurende de periode tussen 7 januari 2002 en 2 september 2004 en die ten tijde van de aankoop niet in de V.S. verbleven of woonachtig waren (“Kopers op een niet-Amerikaanse beurs”) en diverse belangengroepen voor aandeelhouders. Er zijn overeeenkomsten gesloten tussen (1) de Stichting en Vereniging VEB NCVB (“VEB”) en SCOR Holding (Switzerland) AG (“SCOR”) (voorheen “Converium”) en (2) tussen de Stichting en VEB en Zurich Financial Services Ltd. (“ZFS”) om de in aanmerking komende Kopers op een niet-Amerikaanse beurs te vergoeden. De Stichting, samen met SCOR, ZFS en VEB, hebben het Amsterdamse Gerechtshof gezamenlijk verzocht de Schikkingen bindend te verklaren. Het Amsterdamse Gerechtshof heeft de Schikkingen bindend verklaard. De Stichting zal de Kopers op een niet-Amerikaanse beurs die volgens de voorwaarden van de Schikkingovereenkomsten in aanmerking komen financieel vergoeden.

De stichting Converium Securities Compensation Foundation wordt geleid door een onafhankelijk bestuur. De leden zijn:

  • Dhr. Tal Schibler - voorzitter

Dhr. Schibler is advocaat te Genève, Zwitserland, behaalde zijn LL.M aan de Columbia University en is partner in een advocatenkantoor in Genève, waar hij zich vooral richt op bedrijfs- en contractuele zaken. Voorzitter van de International Commercial and Industrial Arbitration Court (CARICI) in Genève.

  • Dhr. Bart Groen - secretaris/penningmeester

Dhr. Groen was voorheen partner in een groot advocatenkantoor en was vroeger eveneens lid van het Nederlandse Ministerieel Comité inzake de fundamentele herziening van het Nederlandse civiele procesrecht, honorair hoogleraar aan de universiteit van Maastricht, plaatsvervangend rechter bij het Hof van Beroep in den Haag en scheidsrechter bij het Nederlandse arbitrage-instituut.

  • Mr. Philip van Hilten

Dhr. Van Hilten is strategisch partner van het advocatenkantoor AKD, eigenaar en Family Governance adviseur van No More Worries, voormalig partner en managing partner van Loyens & Loeff, erevoorzitter van de Tax Committee van de International Bar Asscociation en bestuurder van diverse bedrijven en stichtingen.