Achtergrond van de zaak

De gewone aandelen van Converium werden van 11 december 2002 tot 30 mei 2008 op de SWX Zwitserse beurs in Zürich, Zwitserland genoteerd. Vóór 11 december 2001 was Zürich Financial Services Ltd (hierna: “ZFS” genoemd) de enige aandeelhouder van Converium.

In de periode van oktober 2002 t/m september 2004 ging de marktprijs van de gewone aandelen van Converium aanzienlijk omlaag nadat Converium diverse publieke aankondigingen had gedaan dat het haar financiële reserves voor dekking van de herverzekering die het bedrijf had verstrekt, moest vergroten.

In juli 2010 gingen Stichting Converium Securities Compensation Foundation (hierna: de “Stichting” genoemd) en de Vereniging VEB NCVB (hierna: “VEB” genoemd) aparte schikkingsovereenkomsten aan met Converium en ZFS (hierna gezamenlijk de “Overeenkomsten” genoemd), ten bate van alle kopers op niet-Amerikaanse beurzen.

Op 9 juli 2010 dienden de Stichting, VEB, Converium en ZFS gezamenlijk een verzoek in bij het Amsterdamse Hof van Beroep in Nederland (hierna: het “Gerechtshof” genoemd) en op 1 oktober 2010 een gewijzigd verzoek om de Overeenkomsten verbindend te laten verklaren op basis van de petitie van 1 oktober 2010 (hierna: het “Verzoek” genoemd) inzake alle kopers op niet-Amerikaanse beurzen krachtens artikel 7:907 van het Nederlandse (Burgerlijk Wetboek).

Per gerechtelijk bevel van 12 november 2010 heeft het Gerechtshof als voorlopig vonnis uitgesproken dat het bevoegd is om kennis te nemen van de aanvraag in het gezamenlijk Verzoek van 1 oktober 2010 en heeft voorts besloten dat de belanghebbende partijen hun argumenten mogen presenteren in een verklaring van verweergronden of op de mondelinge hoorzitting van het Verzoek indien zij zulks wensen.

Op 3 oktober 2011 heeft de mondelinge behandeling inzake het al dan niet bindend verklaren van de Schikkingsovereenkomsten plaatsgevonden in het Gerechtshof te Amsterdam.

Op 17 januari 2012 j.l. heeft het Gerechtshof te Amsterdam de Schikkingsovereenkomsten, die de Stichting Converium Securities Compensation Foundation (“de Stichting”) en Vereniging VEB NCVB (“VEB”) met respectievelijk SCOR Holding (Zwitserland) AG (“Converium”) en Zurich Financial Services (“ZFS”) hebben gesloten, bindend verklaard. De Schikkingsovereenkomsten regelen de vergoeding aan in aanmerking komende Kopers van gewone aandelen Converium op een niet-Amerikaanse beurs. In de uitspraak bevestigt het Gerechtshof te Amsterdam de eerdere voorlopige uitspraak inzake jurisdictie. De beslissing houdt in dat de Stichting, VEB, Converium en ZFS in het gelijk zijn gesteld naar aanleiding van hun bij het Gerechtshof te Amsterdam ingediende verzoekschrift deze Schikkingsovereenkomsten bindend te verklaren. U kunt de beslissing van 17 januari 2012 downloaden van deze website.

Volgens de bepalingen van de Schikkingsovereenkomsten is aan alle bekende Kopers op een niet-Amerikaanse beurs een kennisgeving inzake de bindende verklaring verstuurd. In de kennisgeving wordt medegedeeld op welke manier en vóór welke datum de Kopers op een niet-Amerikaanse beurs, die niet aan de Schikkingsovereenkomsten gebonden wensen te zijn, een niet-deelnemingsverzoek moeten indienen. De kennisgeving verwijst ook naar het claimformulier dat op tijd moet worden ingediend bij de claims administrator zodat de Koper op een niet-Amerikaanse beurs in aanmerking kan komen voor deelname aan de uitkeringen van de Schikkingen. De kennisgeving en het claimformulier kunnen van deze website gedownload worden. Na het verstrijken van de tijdslimieten voor het indienen van de niet-deelnemingsverzoeken en de claimformulieren en nadat de claims zijn verwerkt, worden de netto schikkingsbedragen uitgekeerd volgens de voorwaarden van het Schikkingsuitkeringsplan. U kunt de Schikkingsovereenkomsten en het Schikkingsuitkeringsplan ook downloaden van deze website.