Schikkingsovereenkomsten bindend verklaard

Op 17 januari j.l. heeft het Gerechtshof te Amsterdam de Schikkingsovereenkomsten, die de Stichting Converium Securities Compensation Foundation (“de Stichting”) en Vereniging VEB NCVB (“VEB”) met respectievelijk SCOR Holding (Zwitserland) AG (“Converium”) en Zurich Financial Services (“ZFS”) hebben gesloten, bindend verklaard. De Schikkingsovereenkomsten regelen de vergoeding aan in aanmerking komende Kopers van gewone aandelen Converium op een niet-Amerikaanse beurs. De beslissing houdt in dat de Stichting, VEB, Converium en ZFS in het gelijk zijn gesteld naar aanleiding van hun bij het Gerechtshof te Amsterdam ingediende verzoekschrift deze Schikkingsovereenkomsten bindend te verklaren. U kunt de beslissing van 17 januari 2012 downloaden van deze website: website

Volgens de bepalingen van de Schikkingsovereenkomsten is aan alle bekende Kopers op een niet-Amerikaanse beurs een kennisgeving inzake de bindende verklaring verstuurd. In de kennisgeving wordt medegedeeld op welke manier en vóór welke datum de Kopers op een niet-Amerikaanse beurs, die niet aan de Schikkingsovereenkomsten gebonden wensen te zijn, een niet-deelnemingsverzoek moeten indienen. De kennisgeving verwijst ook naar het claimformulier dat op tijd moet worden ingediend bij de claims administrator zodat de Koper op een niet-Amerikaanse beurs in aanmerking kan komen voor deelname aan de uitkeringen van de Schikkingen. De kennisgeving en het claimformulier kunnen van deze website gedownload worden. Na het verstrijken van de tijdslimieten voor het indienen van de niet-deelnemingsverzoeken en de claimformulieren en nadat de claims zijn verwerkt, worden de netto schikkingsbedragen uitgekeerd volgens de voorwaarden van het Schikkingsuitkeringsplan. U kunt het uitkeringsplan ook downloaden van deze website.